Wyświetlanie aktualnej prędkości.
Mapa z aktualną pozycją oraz rysowanie przebytej drogi.
Speed recorder - Android

Aplikacja mobilna napisana w natywnym kodzie pod system Android.

Rejestracja pozycji użytkownika poprzez GPS.

Wyświetlanie informacji na temat prędkości, odległości, czasu.

Nagrywanie wideo aktualnej trasy.

Rysowanie przebytej drogi.

Wyświetlanie nagranego wideo.

how it's made?

- java
- xml (design)
- gimp (graphic)

want more?

Play store